Nyárigumi webáruház - ÁSZF - vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

www.nyarigumi.hu

(Magyar nyelvű)

Bevezető rendelkezések

Az alábbi dokumentum a Tyre-Trans Kft. által üzemeltetett internetes áruházakban (www.nyarigumi.hu) történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!. A Tyre-Trans Kft.(www.nyarigumi.hu) internetes áruháza. Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti , és elfogadja az, Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Ön és a Tyre-Trans Kft. között mint egyezség létrejött. A Tyre-Trans Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et. A www.nyarigumi.hu weboldalon csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Tyre-Trans Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő) között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti. A megrendelő a rendelés adatait e-mailon elküldő " Megrendelés " oldalon a " Megrendelés " gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit. Szerződő felek azonosításaA vásárlási szerződés a Tyre-Trans Kft. mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Tyre-Trans Kft. csak az internetes oldalain, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel. A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap megrendelő űrlapon talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indokolás nélkül töröljük. A rendelést minden esetben telefonon keresztül visszaigazoljuk. A Tyre-Trans Kft. fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét. Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor - elálljunk.

Árak

A termékek adatlapján sárga színnel feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati ára. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Az akciós termékeknek kizárólag azon termékek számítanak amely a termék a főoldalon ,,AKCIÓS" felírat feltüntetésre kerül. Az egyéb bármely feltüntetett árak nem akciós árak. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. Az Tyre-Trans Kft. fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát.

Raktárkészlet

Az oldalunkon található termékek kizárólag egy termékkatalógus,és kínálatából nem áll minden termék azonnali raktárkészleten. A termék adatlapon zöld színnel feltüntetett ,,készleten" felírat azt jelenti, hogy ez a termék feltételezhetően saját raktárunkon van, de a készletfrissítések időbeni eltérése miatt előfordulhat, hogy a megrendelt termék elfogyott. Kérjük, ezt vegye figyelembe a megrendelés leadásakor. A termék adatlapon piros színnel feltüntetett ,, rendelésre (4-5munkanap)" azt jelenti, hogy ez a termék nem áll rendelkezésre a saját raktárunkból, ezért ezt csak a beszállítóinktól tudjuk megrendelni, amit a legtöbb esetben 4-5 munkanap alatt tudunk leszállítani. Vegye figyelembe, előfordulhat az is, hogy a beszállító belátható időn belül nem tud a megrendelt termékből kiszolgálni, de erről tájékoztatjuk a megrendelőnket a telefonos egyeztetéskor. A vásárló elfogadja ezen feltételeket a rendelés leadásakor.

A garancia (jótállás)

Az Önökhöz postázott árú minőségi vizsgán esik át, mind a gyártó részéről, mind a Tyre-Trans Kft.. részéről. Ha mégis megtörténik, hogy valamelyik termékünk hibás, a törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető. Cégünk az általa eladott termékekre 12 hónap garanciát vállal. Az ettől eltérő garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve, illetve a mellékelt garanciális okmányokon szerepel. A jótállási idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár. A használat során bekövetkezett meghibásodásokra az árucikkhez mellékelt magyar nyelvű garanciajegyben leírtak az érvényesek. Személy, kisteher és teherabroncsok esetében a garancia csak akkor érvényesíthető, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat továbbá a gyártó előírásait betartják. Szélsőséges út és használati körülmények esetében a Tyre-Trans Kft.. fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.

A garancia nem érvényes

Helytelen tárolás miatti hibákra, A szabványok valamint a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti szerelési vagy üzemeltetési hibákra. Nem a rendeltetésnek megfelelő használat miatti hibákra pl.: normál traktorabroncs földmunkagépen történő használata, A jármű vagy tartozékainak hibája által okozott hibákra pl.: hullámos kopás Baleset, rongálás vagy egyéb külső behatás okozta hibák pl.: átszakadás külső sérülés miatt, ,,legyalogolt" abroncs, egyéb külső mechanikai sérülés, Az abroncs túlterhelése miatti hibákra pl.: peremrobbanás, nyomatéktörés javított abroncsokra, gyors kopásra Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 17/1991. (IX.10.)sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

A garanciális igény bejelentése:

Tyre-Trans Kft.
3516 MISKOLC, Pesti u. 100
Tel: 46/555-484
info@tyretrans.hu
Cégjegyzék szám: Cg. 05-09-010 794 B.A.Z Megyei Bíróság mint cégbíróság. 3542 Miskolc, Fazekas u. 2.
A garanciális igényeket a Tyre-Trans Kft .-nél írásban bejelenteni.
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a bejelentő neve
az abroncs részletes adatai: méret, mintázat, terhelhetőség, gyártási szám, maradvány csatornamélység,
a hiba leírása
a vásárlói számla sorszáma,
a használt járművön az abroncs felszerelési helyét.


Szavatosság

A törvényben előírtaknak megfelelően. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük, de mindkét esetben kérjük, hogy részünkre előzőleg postázzák vissza a terméket. Azokra a termékekre amelyre 1-év garancia van a szavatossági igény érvényesíthető, az alábbiak szerint. - 2 év a szavatossági idő. 6 hónapig a kereskedőnek kell bizonyítani az árú vagy termék használhatóságát. 6 hónap után a vevőnek kell bizonyítani ha bármi gondja van az árúval vagy termékkel kapcsolatban.

A garanciális igény elbírálása

Az elbírálást a gumiabroncs importőr cég végzi. A jogos reklamációnak elismert abroncsot a Tyre - Trans Kft. A vevő kérésére, új abroncsra cseréli, vagy annak árát megtéríti. A bejelentés időpontjában érvényes eladási árból a Tyre - Trans Kft. Az elismert reklamációs követelés illetve a maradvány csatornamélység arányában engedményt ad. A csatornamélység az abroncs legkopottabb részén a főcsatornában mérendő. A térítés összege az alábbi képlet szerint számítandó ki. -Személyabroncs: Térítés = aktuális ár X mért csatorna mélység ( pl.: 3 mm)-1,6 mm eredeti csatorna mélység (pl.: 8 mm) -Teherabroncs Térítés = aktuális ár X mért csatorna mélység ( pl.: 8 mm) - 3 mm eredeti csatorna mélység (pl.:15 mm) - Mezőgazdasági abroncs Térítés = aktuális ár X mért borda magasság (pl.: 16 mm ) - 3,8 mm eredeti borda magasság ( pl.: 38 mm) A reklamáció elbírálását a Tyre - Trans Kft ,,Reklamációs jegyzőkönyvben" rögzíti, amelyet később az igénybejelentő is megkap. Ha a vevő az elbírálással nem ért egyet, akkor a vásárlás helyén kérheti a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség szakvéleményének beszerzését. A vizsgálat költségét abban az esetben a vásárlónak kell megtéríteni, ha a hiba rendeltetésellenes használat, helytelen kezelés, tárolás elemi kár vagy erőszakos behatás miatt következett be. Amennyiben a vásárló a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség véleményét nem tudja elfogadni, panaszaival bírósághoz fordulhat, igényét a kereskedővel szemben polgári peres eljárás keretében érvényesítheti.

Elállási jog (visszavételi garancia)

Rendelésétől a 17/1999.-es Kormányrendeletben rögzített elállási jog szerint eltekinthet, az áru átvételét követő 14 munkanapon belül. Ebben az esetben az eladó a kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a visszaszolgáltatást követő harminc napon belül visszatéríti. A rendeléstől való elállást minél hamarabb jeleznie kell felénk levélben vagy e-mailben. Az elállás során: - előzőleg kell a terméket visszajuttatni az eladónak, minthogy a vásárló a vételárat visszakapta volna. - A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. - Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet teljes szövegét itt olvashatja.
1. Melléklet
A 17/1999.sz Kormány rendelet
Jogszabályi feltételek 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről
A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55. §-ának e) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerződésre
terjed ki, amelyet gazdálkodó szervezet vagy magyarországi fióktelepe útján külföldi székhelyű vállalkozás
(a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezet) és fogyasztó köt egymással a gazdálkodó szervezet
áruértékesítő, illetve szolgáltató tevékenységi körében kizárólag egy vagy több távközlő eszköz használata
útján (távollevők között kötött szerződés).
(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a
rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a pénzügyi szolgáltatási és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a biztosítási és a biztosításközvetítői,
a befektetési szolgáltatási és a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos
szerződésre, valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és a nyugdíjpénztári szolgáltatásokkal
kapcsolatos szerződésre;
b) automatából történő értékesítésre;
c) nyilvános távbeszélő állomás
igénybevétele útján a távbeszélő szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött szerződésre;
d) az építési
szerződésre;
e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló
szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;
f) az árverésen kötött szerződésre.
(4) A mindennapi
fogyasztásra szolgáló áruk rendszeres házhoz szállítására vonatkozó szerződésre kizárólag a 7. § (2)-(3)
bekezdése, a 8-11. § alkalmazható, az utazási szerződésre és az ingatlanok időben megosztott használati
jogának megszerzésére irányuló szerződésre pedig kizárólag a 9. § alkalmazható.
(5) E rendelet
alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése
érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli
nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon,
az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel
vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.
2. § (1) A
gazdálkodó szervezet a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:
a) a
gazdálkodó szervezet cégnevéről (nevéről), székhelyéről (lakóhelyéről), a külön jogszabályban meghatározott
nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról;
b) a szerződés tárgyának lényeges
tulajdonságairól;
c) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési
kötelezettséget is;
d) szükség szerint a szállítás költségéről;
e) a fizetés, a szállítás vagy a
teljesítés egyéb feltételeiről;
f) az elállás jogáról (4-5. §);
g) a távközlő eszköz használatának
díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
h) az ajánlati kötöttség idejéről;
i) a szerződés
legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy
ismétlődően kerül sor.
(2) A gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek
egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget
tenni.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak
kezdetekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a
fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.
3. § (1) A
gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de legkésőbb a szerződés
megkötésekor a 2. § (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más, a
szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni.
(2)
Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell:
a) a 4. § szerinti
elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6.
§-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján
az elállás joga nem illeti meg;
b) a gazdálkodó szervezet azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti
egysége címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti;
c) a szavatosság, illetve a jótállás
feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás,
javítószolgálat) biztosítását;
d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól,
vagy tartama az egy évet meghaladja.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő
eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő
eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a
gazdálkodó szervezet (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címéről.
4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől
nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve
gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte,
feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Ha a
gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás
jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától
számított három hónapon belül gyakorolhatja.
(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben
meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos
határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
(5) A gazdálkodó szervezet köteles a
fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül
visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával
kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet
azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
5. § A felek
eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot
a) szolgáltatás
nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó
szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan áru értékesítése, illetve
szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem
irányítható ingadozásától függ;
c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött,
illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely
természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel,
valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó
felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;
f)
szerencsejáték-szerződés esetében.
6. § (1) Ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben
a gazdálkodó szervezet által nyújtott kölcsön [Fvtv. 2. § d) pont] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti
elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.
(2) A fogyasztó a gazdálkodó
szervezetnek a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat
vagy egyéb költség sem követelhető. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti a fogyasztótól a
kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár
elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 3. § szerinti tájékoztatási
kötelezettségének eleget tett.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az
áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön
(a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III.
5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a gazdálkodó szervezet
előzetes megállapodásán alapul. A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt
haladéktalanul értesíteni.
7. § (1) A felek eltérő megállapodása hiányában a gazdálkodó szervezet a
fogyasztótól kapott felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti
teljesítésre.
(2) Ha a gazdálkodó szervezet a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti,
mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll
módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által
fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség
teljesítése a gazdálkodó szervezetet nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
(3) Ha a
gazdálkodó szervezet a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással
teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerült költségek a gazdálkodó szervezetet terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően
helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a gazdálkodó szervezet egyértelműen és
pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.
8. § (1) A gazdálkodó szervezet nem követelhet a fogyasztótól
ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó
nem rendelt meg.
(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a gazdálkodó
szervezet ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.
9. § (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása
szükséges ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezet a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve
távmásolót (telefaxot) használjon.
(2) Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a gazdálkodó szervezet
a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő
távközlő eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.
10. § A gazdálkodó szervezetet terheli
annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők
betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását
beszerezte.
11. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.
(2) A
rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.
12. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén
lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
(2) E
rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a házaló kereskedésről szóló 44/1998. (III. 11.) Korm. rendelet 4.
§-ának (1)-(2) bekezdésében a "nyolc napon belül" szövegrész helyébe a "nyolc munkanapon belül" szövegrész
lép.
(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a
megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a
távolban kötött szerződések tekintetében a fogyasztók védelméről szóló 97/7/EK irányelvével
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.


Az eladó felelősségvállalása

Az Tyre-Trans Kft. nem vállal felelősséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. A Tyre-Trans Kft. fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. A Tyre-Trans Kft. nem vállal felelősséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem. Mivel a Tyre-Trans Kft. mint kereskedő lép fel az abroncsgyártók és a vásárló között, ezért nem vállal felelősséget, semmilyen olyan kárért amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a gumiabroncsokkal kapcsolatos műszaki meghibásodással, balesettel, töréskárral kapcsolatos. Ön kijelenti, hogy a harmadik személy által a Tyre-Trans Kft.-n keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be az Tyre-Trans Kft.-t, és dolgozóit. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és a vásárló hatáskörébe tartozik.

A vásárló felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Tyre-Trans Kft. számára. A Tyre-Trans Kft. ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. A Tyre-Trans Kft. rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!

Szerzői jog

Tilos a Tyre-Trans Kft engedélye nélkül a nevet, képet, logót felhasználni minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz amely nem tartozik a Tyre-Trans Kft.-hez, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a Tyre-Trans Kft. vagy a internetes árúházaink nevének lejáratására. Az internetes oldalainkon található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat az Tyre-Trans Kft. írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

Adatvédelem

Az internetes áruházaink bizonyos szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználónak személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. Az internetes oldalakat működtető Tyre-Trans Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó bármilyen adatának rögzítése, kezelése előtt világos , figyelemfelkeltő és egyértelmű közléssel jelzi és tájékoztatja Önt az adatfelvétel módjáról , céljáról és elveiről. A Tyre-Trans Kft. vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körű titoktartással kezeli és azokat másik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben ha Ön valamely folyamat során ezt külön igényli . Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék futárszolgálattal történő házhozszállításához szükségesek. Ahhoz, hogy a számlát ki tudjuk állítani és, hogy a csomagot a megfelelő címre el tudjuk juttatni, Önnek az alábbi információkat kell megadnia: Vezeték és keresztnév (cégek esetében a cég ill. a kapcsolattartó személy neve) Cím E-mail cím Telefonszám Postacím (ha eltér a megadott címtől) Az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy megrendelését teljesítsük, illetve ellássuk Önt a rendeléssel kapcsolatos információkkal, és esetenként akciós hírlevelet küldjünk Önnek.

Záró rendelkezések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. Cégünk betartja a rá vonatkozó etikai normákat. Bármilyen fajta jogvita esetén a Tyre-Trans Kft. mint üzemeltető) székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.